Welkom op het Schakel College te aruba


Wij dagen leerlingen uit om optimaal te leren in een prettige en persoonlijke omgeving waar leerlingen zich gezien en gehoord voelen.


Arubaans georiënteerd

Arubaans curriculum met toezicht van de Arubaanse onderwijsinspectie


Nederlands georiënteerd

Nederlands curriculum met toezicht van de Nederlandse onderwijsinspectieHET SCHAKEL COLLEGE IS TOEGANKELIJKER GEWORDEN EN ONTWIKKELT TWEETALIG ONDERWIJS.

Op dit moment vergt de bestrijding van het covid-19 virus alle aandacht. Wij werken hard om onze leerlingen –  van goed onderwijs te blijven voorzien. Sinds dit schooljaar is het Schakel College een neutraal bijzondere school. De school is daardoor toegankelijker geworden en groeit.

Het Schakel College organiseert onderwijs voor mavo-havo-vwo. De school neemt al jaren Arubaanse eindexamens af en heeft stabiele hoge slagingspercentages van ruim 90%Voor havo-vwo leerlingen kunnen ook kiezen om deel te nemen aan de Nederlandse Staatsexamens.

De Arubaanse overheid stimuleert innovatief onderwijsaanbod om leerlingen meer keuze te kunnen bieden. Het onderwijsaanbod van het Schakel College sluit hier goed op aan. Het Schakel College focust zich vooral op de havo en het vwo. Het mavo-aanbod blijft beschikbaar voor een kleine groep leerlingen vanwege het uitgangspunt dat leerlingen binnen één systeem kunnen opstromen en afstromen. Ook blijft zo het unieke expertisecentrum waar alle onderwijscurricula samenkomen behouden.

De populatie op het Schakel College is divers, net als op alle andere scholen op het eiland. Mensen denken nog vaak aan het vroegere imago, een Nederlandse School met allemaal Nederlandse kinderen, maar dat is allang niet meer het geval. Het is inmiddels een school waar 80% van de leerlingen geboren zijn op Aruba. En dit aantal zal nu alleen maar verder toenemen.

Tweetalig Onderwijs
Onze school biedt al jaren een versterkt Engels programma aan dat kan worden afgesloten met Cambridge examens. We breiden dit programma verder uit. Voor Aruba ontwikkelen we een nieuw TweeTalig Onderwijs-model dat nog meer aandacht geeft aan het Engels, maar ook het beste aansluit bij de meertalige achtergrond van onze leerlingen. Het krijgt dus een andere vorm dan het TTO-model in Nederland. Het Nederlands blijft een belangrijke instructietaal op school, omdat de eindexamens van Aruba in het Nederlands moeten worden afgenomen.

Het onderwijs op een TTO school houdt er ook rekening mee dat de samenleving steeds internationaler wordt, waarin talenkennis en kennis en ervaring op internationaal niveau onmisbaar zijn. We willen natuurlijk dat alle leerlingen het maximale uit zichzelf halen en ze met ons onderwijsaanbod succesvol zijn in hun vervolgopleiding en verdere carrière. Dit betekent dat je de leerlingen niet alleen kennis meegeeft, maar ook veel vaardigheden zoals reflecteren, betrokken, verantwoordelijk, creatief, ondernemend en weerbaar.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage voor de school bestaat uit een activiteitenbijdrage en TTO-bijdrage. Daarvan worden activiteiten georganiseerd en voor TTO de extra lesmaterialen, internationale activiteiten (zoals uitwisselingen) en extra taalcertificaten of andere examens betaald. Daarnaast wordt boekengeld in rekening gebracht.

Aanmelding
Leerlingen kunnen zich voor alle leerjaren aanmelden. Belangrijk is om te vermelden dat er voor sommige leerjaren een redelijk, maar geen onbeperkt aantal leerlingen geplaatst kan worden. Dus moet er rekening mee gehouden worden dat er een selectie/lotingsprocedure kan volgen. Leerlingen die voor 1 mei 2021 zijn aangemeld en woonachtig zijn in de door Censo gedefinieerde regio Noord hebben voorrang bij een eventuele loting. Na 1 mei wordt er geen onderscheid meer gemaakt op basis van woonadres en vindt plaatsing plaats op basis van ontvangst datum aanmeldingsformulier.

LAATSTE nieuwsNieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief 3

Nieuwsbrief 4

Nieuwsbrief 5

Nieuwsbrief 6

Nieuwsbrief 7

Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief 9Testimonials


 • Wij hebben voor het Schakel College gekozen vanwege de goede aansluiting met het NLse vervolgonderwijs, maar bovenal omdat we de persoonlijke aandacht en betrokkenheid belangrijk vinden voor onze kinderen. De laagdrempeligheid en korte communicatielijnen ervaren we als zeer prettig. De kwaliteit van het onderwijs staat hoog in het vaandel, waardoor de lat nog wel eens hoog wordt gelegd. Daar staat tegenover dat het lesprogramma zo vernieuwend en inspirerend mogelijk wordt aangeboden, passend in deze tijdsgeest. Onze kinderen gaan graag naar school!

  Femke en Hans Mondria, ouders op het Schakel College
 • Sinds vorig schooljaar zit ik op het Schakel College. Een nieuw, modern gebouw met overal airco, heel fijn. Het is een kleine school en dus heb ik minder sociale contacten dan ik gewend was. Je moet het echter ervaren om in te zien dat dit ook een voordeel kan zijn. Ik heb zeer snel vrienden kunnen maken en de meeste zie ik ook buiten de school. Over de lessen ben ik zeer tevreden. De docenten zijn actief bezig met hun leerlingen. Het is meer dan alleen uitleg geven en nadien zelfstandig aan het werk gaan. Docenten komen automatisch naar je toe om je te begeleiden, om eventuele vragen te beantwoorden, om ondersteuning te bieden. Een troef van de school.

  Darrin Wever, 5 Havo
 • Wij zien elkaar. Dat is voor mij kenmerkend voor het werken op het Schakel College. Vanwege onze kleinschaligheid zien wij elkaar letterlijk iedere schooldag en zien wij vaak snel waar en hoe we een leerling kunnen helpen bij zijn of haar schoolprestaties. Maar het is meer dan dat. Het is meer dan je werk goed doen. Het is ook een helpende hand of een luisterend oor willen bieden aan een collega of een leerling die dat even nodig heeft. Het is samen beter willen worden.

  Mevrouw Smilde, docent Engels en mentor van Klas 4
 • Het Schakel College is een kleine school, aan ieder kind wordt veel aandacht besteed. Ik kan altijd met al mijn vragen en opmerkingen terecht bij alle docenten. Gedurende mijn examenjaar word ik erg goed begeleid, alles gaat op een ongedwongen en prettige manier. Ik kijk terug op een mooie tijd op het Schakel College.

  Puck van der Bent, 5 havo