Brugklas

De overstap van de basisschool naar het voorgezet onderwijs is spannend. Voor uw kind én voor u.
Sommige kinderen komen beter tot hun recht als ze niet verloren raken in een grote scholengemeenschap. Het Schakel College biedt persoonlijk en wendbaar onderwijs in een overzichtelijke en veilige leeromgeving voor mavo, havo en vwo.
Bij het Schakel College zijn er twee brugklasjaren. Pas na het tweede jaar stroomt een leerling door naar 3 mavo, 3 havo of 3 vwo. Kortom, wij nemen de tijd om het hoogst haalbare niveau op dat moment van uw kind te bepalen. Leerlingen hebben hierdoor de rust en ruimte om tot ontwikkeling te komen, terwijl wij ondertussen optimale begeleiding bieden.

Hoogst haalbare niveau

Komt uw kind bij ons in de brugklas, dan kijken we verder dan het schooladvies. We zien dit advies als een startadvies, maar de ambities en mogelijkheden van uw zoon of dochter vormen voor ons het vertrekpunt. We hanteren een tweejarige brugperiode waarin leerlingen alle ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en door te stromen naar het hoogst haalbare niveau. We werken met twee instructiegroepen per leerjaar (mavo-havo en havo-vwo). De leerlingen volgen grotendeels hetzelfde programma en zitten regelmatig samen in één groep. De instructiegroep havo-vwo krijgt meer verdiepingsstof. In de groepen werken de leerlingen regelmatig zelfstandig of in kleine groepjes. Op die manier stimuleren we de zelfstandigheid, het zelfvertrouwen en de samenwerking tussen leerlingen. De leermaterialen die we gebruiken worden flexibel ingezet, zodat recht gedaan wordt aan de niveauverschillen tussen leerlingen. Aan het einde van het tweede jaar volgt het definitieve leerstroomadvies en stroomt uw kind door naar 3 mavo, 3 havo of 3 vwo.

Aanpak

Wij vinden het aanleren van competenties (sociale, presentatie- en onderzoeksvaardigheden) belangrijk. Er is veel aandacht voor zelfstandig en samenwerkend leren met praktijkgerichte opdrachten en verschillende leerstrategiën. De integratie van een aantal leergebieden en lessen helpen hierbij. Door de lesstof zoveel mogelijk in leergebieden aan te bieden kunnen we werken met een kleinere docentengroep, waardoor de contacten tussen de leerling en de docent worden geïntensiveerd en er meer inhoud en vorm gegeven kan worden aan persoonlijke aandacht.

Persoonlijke ontwikkeling

Leerlingen in de onderbouw hebben een leeftijd waarin zij een belangrijke persoonlijke ontwikkeling doormaken. Daar hebben wij aandacht voor. In onze lessen staan we stil bij de wereld om ons heen en de rol van een ieder daarin.

Profielkeuze

In de 2de helft van leerjaar 3 gaat uw kind een profielkeuze maken. Een belangrijke keuze die richting geeft aan zijn/haar toekomst. Onze mentor en decaan verzorgen en begeleiden dit traject met loopbaanoriëntatielessen.  Samen met u zorgen we ervoor dat uw kind een bewuste profielkeuze maakt!

Altijd welkom

Uw kind is welkom bij ons.  Instromen kan in elk leerjaar.