Certificaten

Cambridge Engels

Om ook de aansluiting op onderwijs in andere landen te vergroten investeren wij in het aantal lesuren Engels. Onze leerlingen kunnen vrijwillig deelnemen aan de verschillende examens die er zijn voor Cambridge Engels. Deze certificaten genieten wereldwijde bekendheid en zijn daarmee een internationale maatstaf voor de kennis van het Engels. De examens worden op school afgenomen door gecertificeerde examinatoren uit Nederland of de USA die hier speciaal voor overkomen.