Leerlingen

Leerlingenraad

Leerlingen laten bij voorstellen, problemen en beslissingen hun stem horen in de leerlingenraad, komen met plannen en ideeën en helpen mee met de organisatie van schoolactiviteiten. Elke klas wordt in de leerlingenraad vertegenwoordigd.

Interact Club

In 2016 is de Interact Club opgericht in samenwerking met de Rotary Club van Aruba. De Interact Club richt zich op leerlingen van onze school die zich graag willen inspannen voor anderen en ervaring willen opdoen met het ondernemen van leuke en inspirerende projecten.  Het biedt kansen voor jongeren om samen te werken binnen een internationale gemeenschap die zich inzet voor een betere samenleving.