Bovenbouw

Onder de bovenbouw verstaan wij het laatste jaar van de mavo, de twee laatste jaren van de havo en de laatste drie jaar van vwo. Belangrijk jaren, waarin  wij met ons  onderwijs uw kind op een doeltreffende en prettige manier richting zijn of haar felbegeerde diploma begeleiden.

Eindexamen

Het Schakel College is zelfstandig bevoegd om de Arubaanse examens af te nemen voor mavo, havo en vwo. Dus onze leerlingen doen op dezelfde manier en op hetzelfde moment eindexamen als op een reguliere middelbare school.

Onze havo en vwo leerlingen die het Nederlands curriculum volgen kunnen in het eindexamenjaar ook kiezen voor deelname aan de Nederlandse staatsexamen. De afname van het staatsexamen volgt een iets ander tijdpad. Wij leggen u graag uit hoe dit in zijn werk gaat.

Persoonlijke ontwikkeling

Leerlingen in de bovenbouw hebben een leeftijd waarin zij een belangrijke persoonlijke ontwikkeling doormaken. Daar hebben wij aandacht voor. Er is ook veel aandacht voor de voorbereiding op examens en wat dit makkelijker of moeilijker maakt. In onze LOBO-lessen, staan we stil bij beroepskeuze, vervolgstudies en de voorbereiding hierop.