Veiligheid

Kinderen presteren het best in een omgeving waarin ze zichzelf kunnen zijn en waarin ze gezien, gehoord en begrepen worden. Waarin ze fouten mogen maken en waarin het krijgen van ondersteuning bij het bereiken van ieders persoonlijke doel geen zwakte is, maar de normaalste zaak van de wereld. Op deze manier groeit het zelfvertrouwen en neemt het leerplezier toe.

Respect

Op school en in de klas moet uw zoon of dochter zich veilig voelen. Dat gaat niet alleen over pesten, maar ook over hoe we met elkaar omgaan. Respect voor de ander is een belangrijk uitgangspunt. Omdat het aantal leerlingen op school beperkt is, kent iedereen elkaar. Dingen blijven niet ongezien en alles wordt bespreekbaar gemaakt. Ook ontstaan er op school vriendschappen voor het leven. Het Schakel College verwacht van haar docenten dat ze zorgen voor een duidelijke structuur in de lessen en dat ze pro-actief inspelen op eventueel veranderend of opvallend gedrag van leerlingen.

Begeleiding

Bij het Schakel College spelen de mentor en de zorgcoördinator een belangrijke rol in het bereiken van een veilig schoolklimaat. Zij zijn in feite vertrouwenspersonen. De mentor stippelt samen met uw kind de juiste weg uit om succes te kunnen boeken en wordt daarbij indien wenselijk ondersteund door de zorgcoördinator. We vragen van leerlingen om hun best te doen, maar ze mogen ook fouten maken, want van fouten kunnen we leren.

Duidelijke regels

Op het Schakel College gelden duidelijke regels om de sociale veiligheid te waarborgen. Agressie, drugsgebruik en grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. Uiteraard mag u van ons ook verwachten dat onze school in letterlijke zin veilig is. Zo mogen de leerlingen niet het terrein af tijdens de schooluren en voldoen onze gebouwen aan de wettelijke eisen.

Wij vinden een veilig klimaat op school heel belangrijk. Om dit te waarborgen heeft de stichting een aantal protocollen opgesteld die leerlingen, docenten en ouders duidelijkheid geven over hoe wij preventief handelen en handelen bij incidenten. Via onderstaande links kunt u hier meer over lezen.

Protocol Veiligheid op School