Ziekmelden en verlof

Uw kind is ziek? Dan vragen wij u dit voor 09.00 uur te melden bij de administratie op telefoonnummer 5871583/4 of via onze email: ziekmelden@schakelaruba.com. Wordt uw kind ziek op school, dan proberen wij u te bereiken met de vraag om uw kind te komen ophalen. Hiervoor is het van belang dat wij altijd op de hoogte zijn van actuele telefoonnummers.

 

Bij ziekte tijdens een proefwerkweek of examenmoment (SE of CSE voor eindexamenkandidaten), zal uw kind zich nog dezelfde dag moeten melden bij Medwork tussen 08.00 en 10.00 uur. Daar wordt vastgesteld wat er aan de hand is en vervolgens wordt een doktersbrief verstrekt. Gelieve deze brief het liefst dezelfde dag nog in te leveren bij de administratie, doch uiterlijk binnen 3 schooldagen na ziekmelding. School heeft een contract met MEDwork afgesloten en de eigen kosten bedragen Awg 35,- per consult.

 

VERLOF

Als de leerling om een andere reden dan ziekte een toets mist, kijken we of er sprake is van een geoorloofde reden. (zie hiervoor het verlofformulier). Een leerling kan alleen een toets inhalen als er sprake is van een geoorloofde reden. Is dit niet het geval dan krijgt de leerling een 1 voor de toets. Toetsen vinden niet alleen plaats in de proefwerkweken maar ook op reguliere schooldagen. Het is dus belangrijk om de jaarplanning van school goed in de gaten te houden om teleurstellingen te voorkomen.

 

Wij verwachten dat ouders/verzorgers een verzoek voor verlof tijdig indienen (minimaal 2 weken van te voren, tenzij het een acute situatie betreft. Het verlofformulier van school kunt u downloaden.