Aanmelden bij het Schakel College

1. Aanmeldingsformulier

De school neemt een verzoek voor aanmelding in behandeling als het aanmeldingsformulier ondertekend door ouder(s)/verzorger(s) is ontvangen

2. Wachtlijst:

Belangrijk is om te vermelden dat er voor het eerste schooljaar een redelijk, maar geen onbeperkt aantal leerlingen geplaatst kan worden.

Voor leerlingen die voor 1 mei 2024 zijn aangemeld, kan er voor bepaalde leerjaren een selectie/lotingsprocedure volgen. Leerlingen woonachtig in de door Censo gedefinieerde regio Noord hebben voorrang bij de loting.

Bij aanmeldingen na 1 mei 2024 wordt geen onderscheid meer gemaakt in woonadres. De volgorde van een eventuele wachtlijst gebeurt op basis van ontvangstdatum aanmeldingsformulier.

3. schriftelijke Bevesting plaatsing:

De aanmelding wordt omgezet in een definitieve plaatsing als alle benodigde formulieren inclusief handtekeningen zijn ontvangen en er eventueel een aanvullende selectie/lotingsprocedure heeft plaatsgevonden. De school bevestigd de plaatsing  schriftelijk.

4. Algemene voorwaarden:

Op alle aanmeldingen en plaatsingen van leerlingen zijn de algemene voorwaarden van de stichting van kracht.

5. Prijsbeleid:

Het schoolgeld voor een leerling is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Een leerling ontvangt een factuur met de onderdelen die voor hem/haar van toepassing zijn.