info@schakelaruba.com
+297-587-1583 / +297-587-1584

Aanmelden bij het Schakel College

AANMELDINGSPROCEDURE

1. Starten:

Leerlingen voor schooljaar 2022-2023 kunnen zich nog steeds aanmelden.

2. Aanmeldingsformulier

De school neemt een verzoek voor aanmelding in behandeling als het aanmeldingsformulier ondertekend door ouder(s)/verzorger(s) is ontvangen

3. Wachtlijst:

Belangrijk is om te vermelden dat er voor dit eerste schooljaar een redelijk, maar geen onbeperkt aantal leerlingen geplaatst kan worden.

Voor leerlingen die voor 1 mei 2022 zijn aangemeld, kan er voor bepaalde leerjaren een selectie/lotingsprocedure volgen. Leerlingen woonachtig in de door Censo gedefinieerde regio Noord hebben voorrang bij de loting.

Bij aanmeldingen na 1 mei 2022 wordt geen onderscheid meer gemaakt in woonadres. De volgorde van een eventuele wachtlijst gebeurt op basis van ontvangstdatum aanmeldingsformulier.

4. schriftelijke Bevesting plaatsing:

De aanmelding wordt omgezet in een definitieve plaatsing als alle benodigde formulieren inclusief handtekeningen zijn ontvangen en er eventueel een aanvullende selectie/lotingsprocedure heeft plaatsgevonden. De school bevestigd de plaatsing  schriftelijk.

5. Algemene voorwaarden:

Op alle aanmeldingen en plaatsingen van leerlingen zijn de algemene voorwaarden van de stichting van kracht.

6. Prijsbeleid:

Het schoolgeld voor een leerling is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Een leerling ontvangt een factuur met de onderdelen die voor hem/haar van toepassing zijn.