info@schakelaruba.com
+297-587-1583 / +297-587-1584

Welkom op het Schakel College te aruba

Wij dagen leerlingen uit om optimaal te leren in een prettige en persoonlijke omgeving waar leerlingen zich gezien en gehoord voelen.

Arubaans georiënteerd

Arubaans curriculum met toezicht van de Arubaanse onderwijsinspectie

Nederlands georiënteerd

Nederlands curriculum met toezicht van de Nederlandse onderwijsinspectie

Op dit moment vergt de bestrijding van het covid-19 virus alle aandacht. Wij werken hard om onze leerlingen –  van goed onderwijs te blijven voorzien.

Arubaans curriculum

De school neemt al jaren Arubaanse eindexamens af en heeft stabiele hoge slagingspercentages van ruim 90%.  Per 1 augustus 2020 ontvangt de school subsidie van de Arubaanse Overheid voor het Arubaanse curriculum. De school is daardoor toegankelijker geworden en groeit.

Tweetalig Onderwijs

Voor Aruba ontwikkelen we een nieuw TweeTalig Onderwijs-model dat nog meer aandacht geeft aan het Engels, maar ook het beste aansluit bij de meertalige achtergrond van onze leerlingen. Het krijgt dus een andere vorm dan het TTO-model in Nederland. Het Nederlands blijft een belangrijke instructietaal op school, omdat de eindexamens van Aruba in het Nederlands moeten worden afgenomen. Onze school biedt al jaren een versterkt Engels programma aan dat kan worden afgesloten met Cambridge examens.

Het onderwijs op een TTO school houdt er ook rekening mee dat de samenleving steeds internationaler wordt, waarin talenkennis en kennis en ervaring op internationaal niveau onmisbaar zijn. We willen natuurlijk dat alle leerlingen het maximale uit zichzelf halen en ze met ons onderwijsaanbod succesvol zijn in hun vervolgopleiding en verdere carrière. Dit betekent dat je de leerlingen niet alleen kennis meegeeft, maar ook veel vaardigheden zoals reflecteren, betrokken, verantwoordelijk, creatief, ondernemend en weerbaar.

Nederlands curriculum

Er is ook een groep leerlingen op onze school voor wie de aansluiting bij het Nederlands curriculum belangrijk blijft. Zij stromen vaak tussentijds in en/of remigreren  weer naar Nederland en nemen deel op Havo en Vwo niveau aan de Nederlandse Staatsexamens.

Voor hen is binnen de school de expertise georganiseerd van het Nederlands curriculum en de ervaring hoe tussen schoolsystemen kan worden overgestapt om de overstap soepel te laten verlopen. De Nederlandse stroom is aangesloten bij Stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland) en valt daarom onder het toezicht van de Nederlandse onderwijsinspectie

spelen3

LEERLINGPOPULATIE

De populatie op het Schakel College is divers, net als op alle andere scholen op het eiland. Mensen denken nog vaak aan het vroegere imago, een Nederlandse School met allemaal Nederlandse kinderen, maar dat is allang niet meer het geval. Het is inmiddels een school waar 80% van de leerlingen geboren zijn op Aruba. En dit aantal zal nu alleen maar verder toenemen.

Schakel-Entrance-3-2021-1536x706