Welkom op het Schakel College te aruba

Wij dagen leerlingen uit om optimaal te leren in een prettige en persoonlijke omgeving waar leerlingen zich gezien en gehoord voelen. Dit zien we terug in de slagingspercentages van > 90%.

Arubaans curriculum

De meeste leerlingen op onze school volgen het Arubaans curriculum en bereiden zich voor op de Arubaanse eindexamens. De school ontvangt sinds 1 augustus
2020 subsidie van de Arubaanse Overheid en is toegankelijker geworden. De komende jaren zal het aantal leerlingen gefaseerd toenemen tot circa 425 leerlingen. De Arubaanse onderwijsinspectie houdt toezicht op ons onderwijs.

Nederlands curriculum

Er is ook een groep leerlingen op onze school voor wie de aansluiting bij het Nederlands curriculum belangrijk blijft. Zij stromen vaak tussentijds in en/of remigreren na school weer naar Nederland. Voor het eindexamen op Havo en Vwo niveau kunnen zij kiezen voor de Nederlandse Staatsexamens.

Op school is de expertise en ervaring georganiseerd hoe tussen schoolsystemen kan worden overgestapt om de overstap soepel te laten verlopen. De Nederlandse stroom is aangesloten bij Stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland) en valt daarom onder het toezicht van de Nederlandse onderwijsinspectie.

Onderwijsaanbod

Brugklas - Onderbouw

Op de Schakel hebben we twee brugjaren. Pas na het tweede jaar stroomt uw kind door naar 3 mavo of naar 3 havo/vwo.

Bovenbouw - Examenjaren

De bovenbouw bestaat uit het laatste jaar mavo en de twee/drie laatste jaren van havo/vwo.

Cambridge Certificaten

Als aanvulling op je diploma kun je bij ons de wereldwijde erkende certificats voor Cambridge Engels halen.

TTO: Tweetalig onderwijs Nederlands-Engels

Vanaf 2020 is het Schakel College een TTO-school. Een Tweetalig onderwijsprogramma gericht op Nederlands en Engels met ook veel aandacht voor Papiamento en Spaans. Voor de leerlingen die het Nederlands curriculum volgen bieden we ook Frans aan.

Voor onze school ontwikkelen we een TTO-model dat het beste aansluit bij de taalachtergrond van onze leerlingen. Het heeft op onderdelen dus een andere vorm dan het TTO-model in Nederlands. De hoofdinstructietaal op school is het Nederlands. De eindexamens worden namelijk in het Nederlands afgenomen

TTO richt zich op:
● Taalvaardigheid – hoog niveau Engels (meetbaar)
● Wereldburgerschap – open en brede blik op de wereld (aantoonbaar)
● Persoonsontwikkeling – een zelfbewuste en verantwoordelijke houding en het evenwichtig oordelen over onbekende zaken (merkbaar)

Op het Schakel College volgen alle leerlingen TTO.

Leerlingpopulatie

De populatie op het Schakel College is divers, net als op alle andere scholen op het eiland. Mensen denken nog vaak aan het vroegere imago, een Nederlandse School met allemaal Nederlandse kinderen, maar dat is allang niet meer het geval. Het is inmiddels een school waar 80% van de leerlingen geboren is op Aruba.