Ouderbetrokkenheid

Goed contact als basis. Een open contact tussen school en ouders is niet alleen prettig, het maakt het ook makkelijker om elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en het welbevinden van uw kind. Heeft u vragen? Dan kunt u uiteraard altijd de mentor aanspreken. Maar er zijn ook andere mogelijkheden:

Informatie-avonden

Regelmatig organiseren wij informatie-avonden over een verscheidenheid van onderwerpen. U ontvangt hiervoor via de mail een uitnodiging.

Oudergesprekken

De mentor nodigt u tweemaal per jaar uit voor het rapportgesprek. Als de mentor of een vakdocent iets met uw wil bespreken kan hij/zij u ook tussentijds uitnodigen voor een gesprek. En natuurlijk kunt u ook altijd een afspraak maken met de mentor.

Nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief informeren wij ouders en leerlingen over actuele zaken.

Schakelraad

De Schakelraad bestaande uit ouders en leerkrachten, heeft een belangrijke stem in onze beleidsbeslissingen.

Schakelraad