Aanmelden bij het Schakel CollegeAANMELDINGSPROCEDURE

1. Starten:

Leerlingen kunnen het gehele jaar door worden aangemeld. De datum waarop ze starten wordt met u in overleg vastgesteld.


2. inschrijfformulier

De school neemt een verzoek voor inschrijving in behandeling als het inschrijfformulier ondertekend door ouder(s)/verzorger(s) is ontvangen


3. Wachtlijst:

De ontvangstdatum van een ondertekend inschrijfformulier is bepalend voor de rangvolgorde bij een eventuele wachtlijst.


4. schriftelijke Bevesting plaatsing:

De inschrijving wordt omgezet in een formele plaatsing als alle benodigde formulieren inclusief handtekeningen zijn ontvangen en de school de plaatsing schriftelijk heeft bevestigd.


5. Algemene voorwaarden:

Op alle inschrijvingen en plaatsingen van leerlingen zijn de algemene voorwaarden van de stichting van kracht.