Aanmelden bij het Schakel CollegeAANMELDINGSPROCEDURE

1. Starten:

Leerlingen kunnen het gehele jaar door worden aangemeld. De datum waarop ze starten wordt met u in overleg vastgesteld.

2. inschrijfformulier

De school neemt een verzoek voor inschrijving in behandeling als het inschrijfformulier ondertekend door ouder(s)/verzorger(s) is ontvangen

3. Wachtlijst:

De ontvangstdatum van een ondertekend inschrijfformulier is bepalend voor de rangvolgorde bij een eventuele wachtlijst.

4. schriftelijke Bevesting plaatsing:

De inschrijving wordt omgezet in een formele plaatsing als alle benodigde formulieren inclusief handtekeningen zijn ontvangen en de school de plaatsing schriftelijk heeft bevestigd.

5. Algemene voorwaarden:

Op alle inschrijvingen en plaatsingen van leerlingen zijn de algemene voorwaarden van de stichting van kracht.

6. Prijsbeleid:

Het schoolgeld voor een leerling is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Een leerling ontvangt een factuur met de onderdelen die voor hem/haar van toepassing zijn. U kunt de tarieven bij ons opvragen via info@schakelaruba.com.